نویسنده = آرزو ریاحی سامانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 28-41

ابوالقاسم ابراهیمی؛ کاظم عسکری فر؛ آرزو ریاحی سامانی