کلیدواژه‌ها = پلاستیک
مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها

دوره 11، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 68-79

معصومه محمدی الموتی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ مریم شاطریان


بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت

دوره 11، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 72-73

الهام آل‌حسینی؛ سید مهدی جعفری؛ ارمغان سالم


روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری

دوره 9، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 72-81

جعفر محمد‏زاده میلانی؛ محمدنبی داودی