کلیدواژه‌ها = جعبه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 6-17

عبدالله کریمی؛ سعید رضا فرخ پیام؛ مصطفی ملکی گلندوز


2. بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 66-77

مصطفی امام پور؛ رضا پورزند؛ سعیده حشمتی


3. بسته بندی پوشاک

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389

مصطفی امام‌پور