کلیدواژه‌ها = جاذب اکسیژن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 6-15

فاروق خلیفه زاده؛ ایمان شهابی قهفرخی


2. افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن

دوره 7، شماره 25، بهار 1395

صالحه صنیعی نیامقدم؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ عزت الله جودکی


3. اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

سعیده امینی هرندی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ محمد گوهریان؛ صبیحه علی زاده