کلیدواژه‌ها = کاغذ فلوتینگ
تعداد مقالات: 2
1. امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394

علیرضا سوخته سرائی؛ رامید فروزانفر؛ احمد رضا زاهدی طبرستانی؛ الهام نوروزی


2. تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

شادمان پورموسی؛ مهدی روشن ضمیر؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا