فنّاوری نانو در بسته‌بندی مواد غذایی

نویسندگان

چکیده

فنّاوری نانو یک فناوری توانمند در استفاده از ماهیت مواد در سطح اتم و مولکول می­باشد و بر روی خصوصیات، سنتز، تغییرات ساختار زنده و غیر زنده کمتر از 100 نانومتر متمرکز شده است. در صنایع غذایی، بسته­بندی یکی از عوامل مؤثر در حفظ کیفیت و امنیت غذا می­باشد و از آنجایی که استفاده از نانوکامپوزیت­ها در ساختار پلیمرهای بسته­بندی غذایی، موجب بهبود خواص نگهدارندگی پلیمرها می­شود و کارایی بالای نانوذرات و نانو لوله­ها زمینه استفاده پلیمرهای زیست­تجزیه­پذیر را در صنعت بسته­بندی مواد غذایی فراهم نموده ­است. اولین عرصه ارتباط فناوری نانو با صنایع غذایی، بسته­بندی مواد غذایی می­باشد. در این مقاله درباره­ی نقش فناوری نانو در صنایع غذایی و بسته­بندی مواد غذایی بحث می­شود.

کلیدواژه‌ها