تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران

نوع مقاله: تألیفی

نویسنده

دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

با توجّه به نقش تأثیر­گذار مؤلفه رقابت در موفقیت یا شکست یک سازمان، یکی از مهم­ترین اهداف مدیران ارشد و صاحبان واحدهای تولیدی، درک وضعیت شرکت آن­ها از نظر رقابت است. این مقاله وضعیت رقابت در واحدهای صنایع کارتن­ سازی در کشور را با استفاده از ماتریس (SPACE) ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می­ دهد. بر این اساس هر واحد تولیدی یکی از چهار نوع راهبردهای تهاجمی، محافظه کارانه، تدافعی و رقابتی را در مورد رقبا می­ تواند انتخاب کند. مقادیر هر یک از عوامل تعیین­ کننده در این ماتریس از طریق پرسش نامه ­ای که کارشناسان، سرپرستان و مدیران واحدهای کارتن­ سازی تکمیل نمودند به دست آمد و این عوامل در چهار گروه توان مالی، توان صنعت، ثبات محیط و مزیت رقابتی دسته ­بندی شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان داد که واحدهای تولیدی در صنعت کارتن­ سازی در موقعیت­های تهاجمی، رقابتی و تدافعی هستند ولی بخش اعظمی از شرکت­ ها باید از راهبردهای تدافعی در شرایط رقابتی با توجّه به محدودیت­ های داخلی و محیطی بهره­ مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Competition in Iranian Corrugated Box Making Companies

نویسنده [English]

  • Shademan Pourmousa
Associated Professor of Wood and Paper Science and Technology Depts., Agricultural and Natural Resources Faculty, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

One of the most important goals of managers and owners of production companies is to understand their unit's position in terms of competition, based on the role of the component of competition in the success or failure of their organization. This paper showed the status of competition in the Corrugate Box Making Companies in Iran using the SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) matrix. Accordingly, each manufacturing unit can choose one of four types of aggressive, conservative, defensive and competitive strategies for competitors. The values of each of the determinant factors in this matrix were obtained through a questionnaire completed by experts, supervisors and managers of Corrugate Box Making Companies, and these factors were classified into four groups: financial strength, industry ability, environmental stability, and competitive advantage. The results of the analysis of SPACE matrix data showed that the units in Corrugate Box Making Companies are in aggressive, competitive and defensive positions, but a large part of the companies should use defensive strategies in terms of the competitive environment, due to internal and external constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrugated Box Making
  • competitive advantage
  • Strategy
  • Environmental Stability
  • Financial Strength
  • Industry ability
1. هانگر،جی. د، ویلن، ت ل.، (1384). «مبانی مدیریت استراتژیک»، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی، ویرایش دوم.

2.حاجی کریمی، ع.ع و همکاران.( 1387). «کاربرد ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک از منظر وضعیت رقابتی شرکت­ها (مورد کاوی: شرکت ­های ساختمانی تهران)»، سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک.

3. دیوید ، فرد، آر،(1384). «مدیریت استراتژیک»، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، ویرایش هفتم.

4. صادق وزیری، د، (1386). «ارزشیابی استراتژی­ های مختلف در کسب مزیت رقابتی در صنعت ساخت»، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

5- پویا, ح . رجالی، س. (1394).، «تدوین و اجرای برنامه­ ریزی نوآورانه استراتژیک بر اساس ماتریس space و کارت متیازی متوازن BSC در اداره کل پست استان اصفهان مطالعه موردی، کنفرانس بین­ المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری»، استانبول، مؤسسه مدیران ایده­ پرداز پایتخت ایلیا،

6- فربود، ص (1394). «ارزیابی موقعیت و انتخاب مناسب­ترین اقدام راهبردی با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، مطالعه موردی: شرکت سنگتاش» .کنفرانس سوم هزاره سوم و علوم انسانی

7- توکلی، ی. کوهزادی، ف(1395). «تحلیل استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان به کمک مدلSPACE». فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی.

8. Laetita Radder & Lynette Louw, The SPACE Matrix: A (1998). "Tool for calibrating compitition, long rarge planning," Vol: 31, no: 4 549- 559.

9. Schaars. S.P., (1991). "Marketing Strategy:A customer- driven approach," free PRESS, New York.

10. R.G.Dyson, (1990). "Strategic planning: models and analytical". Techniques, John Wiley &Sons, New York.

11. J. D. Hunger andT. L. Wheelen, )1993). "Strategic management," 4th edition, Addison-Wesley, massachusetts.

12. J.H.Barnett &W.D.Wilstead, )1993(. "Strategic management- concepts and cases," PWS-Kent Publishing, Boston.

13. A.J.Rowe, R.D.Mason , and K. E.Dickel, (1982). "Strategic management and business policy: methodological approuch," Reading massachusetts: Addision –wesley publishing Co.

14. Keller Johnson, Louecke & Luecke Richard,( 2006). "The essentials of strategy, Harvard business school press," Massachusetts &the society for human resource management virjonia.

15. A.A.Thompson & A. J. Strickland, (1996). "Strategic management - concepts and cases, 9th "Edition Irwin,Chicago.

16. Fathi Salam Mohammad Abdullah, )2009(. "International business machines, strategic analysis." University of Jordon, Faculty of business strategic management.