مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

افزایش تولید و مصرف گوشت مرغ در ایران و همچنین روند رو به رشد آن در جهان نگرانی هایی را در زمینه حفظ کیفیت آن ایجاد می کند. استفاده از روش هایی به منظور کاهش ضایعات و حفظ کیفیت این فراورده از اهمیت بسیاری برخوردار است. دما، رطوبت، نور و فعالیت آبی از جمله عوامل اصلی تغییر نامطلوب کیفیت گوشت مرغ هستند که همه این ها در شرایط استفاده از بسته بندی ها با اتمسفر تغییر یافته(MAP) و بسته بندی تحت خلأ قابل کنترل می باشند. همچنین می توان این روش ها را به صورت تلفیقی با مواردی همچون بسته بندی های هوشمند، فعال و بسته بندی های ضدمیکروبی تلفیق نمود. با از بین بردن نگرانی های مربوط به کاهش کیفیت، طول مدّت نگهداری را چند برابر کرده و نیاز به انجماد را نیز برطرف نمود زیرا انجماد باعث کاهش کیفیت فراورده شده و انرژی زیادی مصرف می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Modified Atmosphere Packaging of Poultry: a Review

نویسندگان [English]

  • Vahid Behshad 1
  • Nasser Sedaghat 2
1 MS. Student, Department of Food Sciences and Technology, Agriculture Faculty, Ferdowsi University of Mashhad(FUM), Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Food Sciences and Technology, Agriculture Faculty , Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran
چکیده [English]

Increasing production and consumption of Poultry meat in Iran, as well as its growing trend in the world, raises concerns about maintaining its quality.Using methods to reduce waste and maintain the quality of this product is very important.  Temperature, moisture, light and active water are among the most important factors that adversely change the quality of poultry meat and it is possible to control all of these factors with Modified Atmosphere Packaging (MAP) and Vacuum packaging (VP). It is also possible to use other techniques such as active packaging, intelligent packaging and antimicrobial packaging in combination with Modified Atmosphere Packaging. By eliminating the worries of quality reduction, it multiplied the shelf life and eliminated the need for freezing because freezing reduces the quality of the product and consumes a lot of energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified Atmosphere Packaging
  • Poultry meat
  • Active packaging
1. اثنی عشری، م. صداقت، ن. (1391). «استفاده از روش­های نوین در بسته­بندی مرغ». فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته ­بندی، شماره 11 72-73.##
2. Argyri, A A and E Z Panagou., (2012). “Advances in vacuum and modified atmosphere packaging of poultry products.” Kerry, J P. Advances in Meat, Poultry and Seafood Packaging. Woodhead Publishing. 205-247. FAO. 2017. .##
3. Hotchkiss, J H., (1989). “Modified Atmosphere packaging of poultryand related products.” Controlled/Modified atmosphere/Vacuum packaging of food. Food and Nutrition press, 1989. 39-58.##
4. Jackson, T C., (1992). “identification and evaluation of the volatile compounds of vacuum amd modified atmosphere packaged beef strip loins.” Meat science (1992): 175-190.##
5. Kakouri, A and G J Nychas., (1994). “Storage of poultry meat under modified atmosphere or vacuum packs: Possible role of microbial metabolites as indicator of spoilage.” Journal of Applied bacteriology (1994): 72-163.##
6. Mano, S B., (2000). “Growth/Survival of natural flora and aeromonas hydrophyla on refrigrated uncooked pork and turkey packaged in modified atmosphere.” Food microbiology (2000): 69-657.##
7. Nychas, G E and C C Tassou., (1997). “Spoilage process and proteolysis in chicken as noted by HPLC method.” Journal of the science of food and agriculture (1997): 199-208.##
8. O'Sullivan, M G., (2016). “The Stability and Shelf Life of Food,” Second Edition). Woodhead Publishing.##
9. Phillips, C A., (1996). “Review:Modified atmosphere and its effects on the microbiological quality and safety of produce.” International Journal of food science and Technology (1996): 79-463.##
10. Tajeddin, Behjat and B Ahmadi., (2018). “Polymers for Modified Atmosphere Packaging Application.” food Packaging and preservation. Academic Press, 2018.##
11. Totosaus, A., (2007). “Packaging of fresh and frozen poultry.” Handbook of meat poultry and seafood products. Oxford Blackwell.##
12. Zeitoun, A A., (1994). “Significance of Entrobacteraccae as index organism for hygine on fresh untreated poultry,poultry treated with lactic acid and poultry stored in a modified atmosphere.” Food Microbiology (1994): 76-169.##