نویسنده = محسن رحمتی
تعداد مقالات: 3
1. افزایش زمان ماندگاری بسته های غذا به روش جریان الکترومغناطیسی

دوره 4، شماره 13، بهار 1392

مصطفی امام پور؛ محسن رحمتی؛ نازنین زند


3. بسته‌بندی در نبرد ناهمگون

دوره 1، شماره 1، بهار 1389

محسن رحمتی