نویسنده = حبیب الله میرزایی
بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394

محمدحسن کمانی؛ مونا فلاح شجاعی؛ صادق ریگی؛ حبیب اله میرزایی


مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1392

سوگل مظلوم؛ مونا فلاح شجاعی؛ محمد حسن کمانی؛ حبیب الله میرزایی


پوشش های خوراکی در بسته بندی

دوره 1، شماره 3، آذر 1389

حبیب الله میرزایی؛ زهره کرمی