نویسنده = آژنگ تاج دینی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394

محمد رضا اخلاصی؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج دینی


2. تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

شادمان پورموسی؛ مهدی روشن ضمیر؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا