کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394

مجتبی پورصباغیان؛ نصیر باقری؛ مریم چایچی؛ مهدی فرهودی