کلیدواژه‌ها = ماندگاری
بررسی انواع سیستم های بسته بندی ضدمیکروبی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1402، صفحه 63-78

سمانه فرجی کفشگری؛ محمد جواد اکبریان میمند؛ مسعود حبیبی نجفی


کاربرد لفاف‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌ساکارید در بسته‌بندی تخم‌مرغ

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 51-62

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ داریوش خادمی شورمستی؛ احمد ثمریها


مروری بر فناوری فعال در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 13، شماره 49، مرداد 1401، صفحه 11-18

محمدامین حیدرزادی؛ محمود کهنه پوشی؛ اسما موسوی


اثر افزودن عصاره گیاه پولک به فیلم کامپوزیتی سدیم کازئینات/ پکتین/ صمغ زدو بر ماندگاری فیله مرغ

دوره 12، شماره 47، آذر 1400، صفحه 31-41

صابر امیری؛ ژاله صادق نژاد؛ محمود رضازاد باری؛ هادی الماسی


مروری بر انواع بسته بندی های فعال، مکانیسم و کاربرد هر یک در صنعت غذا

دوره 11، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 80-90

صونا دودانگه؛ صابر امیری؛ لعیا رضازاد باری


مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی

دوره 10، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 74-88

سیده فاطمه سیدریحانی؛ حامد اهری


فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 28-41

سـعید رنـجـبریان؛ بـهـبود پورفـتـحی؛ هـادی الـماسی؛ صـابر امـیری


استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر

دوره 6، شماره 21، خرداد 1394

خدیجه عبدالملکی؛ مهدی فرهودی؛ نوید میر


افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی

دوره 4، شماره 15، آذر 1392

زهرا عرب سید نصری؛ یحیی مقصودلو