کلیدواژه‌ها = خرما
تعداد مقالات: 2
2. فناوری بسته‌بندی خرما

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389

حسن صراف جوشقانی؛ هادی عبدالهی صفی آبادی؛ رضا حجت فرسنگی