کلیدواژه‌ها = پوشش خوراکی
تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن

دوره 11، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 60-71

فاطمه خوشدونی فراهانی؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ انوشه شریفان؛ زهرا خوشدونی فراهانی


کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو

دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 70-80

سمیرا دلیر؛ نرجس آقاجانی؛ امیر دارایی گرمه خانی


فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 28-41

سـعید رنـجـبریان؛ بـهـبود پورفـتـحی؛ هـادی الـماسی؛ صـابر امـیری


استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر

دوره 6، شماره 21، خرداد 1394

خدیجه عبدالملکی؛ مهدی فرهودی؛ نوید میر


افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی

دوره 4، شماره 15، آذر 1392

زهرا عرب سید نصری؛ یحیی مقصودلو