کلیدواژه‌ها = زیست‌تخریب‌پذیر
روندهاوچالش‌های فوم‌های بر پایه نشاسته و سلولز به‌عنوان جایگزین‌های رقابتی پلی استایرن منبسط‌شده

دوره 15، شماره 57، خرداد 1403، صفحه 29-49

نرجس جنتی ها؛ ناصر صداقت؛ سید محمد علی رضوی


کاربرد لفاف‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌ساکارید در بسته‌بندی تخم‌مرغ

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 51-62

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ داریوش خادمی شورمستی؛ احمد ثمریها


مروری بربسته‌بندی پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی

دوره 13، شماره 50، آذر 1401، صفحه 61-72

آسیه قیافه شیرزادی؛ ناصر صداقت