موضوعات = نقش بسته بندی در اقتصاد و تجارت
کاربرد مدل معادلات ساختاری در بررسی عوامل مؤثر بر خرید محصول گوشت قرمز بسته‌بندی

دوره 13، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 11-19

سعید سالاری؛ محمدعلی اسعدی؛ مهدی بهرامی


شناسایی و تشخیص تأثیر بسته‌بندی و تبلیغات بر خرید آنی با در نظرگرفتن ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: محصولات دمنوش‌های گیاهی)

دوره 13، شماره 51، بهمن 1401، صفحه 33-45

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ علی اصغر کشاورز شاهباز؛ سمیه رضی محب سراج؛ علی تیزرو


بررسی تأثیر ویژگی‌های بسته‌بندی و کیفیت ادراک شده برند بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان با نقش تعدیل گر نوع مشتری

دوره 12، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 53-63

قاسم زارعی؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ دنیز رافعی؛ آراز راشدی زهرا