اصول ترکیب بندی در بسته بندی نوشیدنی

نویسنده

چکیده

براساس آنچه که در روان­شناسی گشتالت(1) مطرح         می­شود، کل دارای خواص و ویژگی­هایی است که در اجزای تشکیل دهنده آن یافت نمی­شود و معمولاً کل تعیین کننده ویژگی های اجزا است نه بر عکس.[1] بر همین اساس نهایتاً ترکیب کلی یک بسته، تعیین کننده ویژگی­های نهایی آن است. پس از انتخاب عناصری مانند فرم و ساختار، رنگ و بافت، جنسیت، لوگو، شعار تبلیغاتی، تصاویر و نقوش و عناصری از این دست، مهم ترین مسئله فراروی طراحان، این است که چگونه این عناصر را در کنار هم قرار دهند و با هم درآمیزند تا ضمن ایجاد زیبایی، هویت مطلوبی که برای کالا در نظر گرفته شده به بینندگان القا گردد. ترکیب­بندی، نقش تعیین کننده­ای در میزان تأثیر بر مخاطبان و موفقیت بسته­بندی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها