استفاده راهبردی از رنگ در بسته بندی کالاهای دارای نشان تجاری

نویسنده

گروه شیمی کاربردی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

این مقاله به موضوع کمتر شناخته شده عملکرد رنگ ­های بسته­ بندی می ­پردازد و اینکه چگونه رنگ­ ها به جلب توجّه مشتری­ ها کمک نموده و آگاهی مشتری را در زمان خرید تحت تأثیر قرار می­ دهند. با مروری بر پژوهش ­های مربوط به رنگ، در این مطالعه در خصوص برجسته نمودن ماهیت چندگانه و یا عملکرد چند منظوره رنگ بسته­ بندی، اولین گام برداشته شده است. همچنین در این مطالعه، مبانی نظری و چهارچوب هدف­ ها در جهت عملکرد رنگ­ های بسته ­بندی و ارتباط متقابل آن­ها گسترش می ­یابند. با وجود این رویکرد، در این تحقیق هم دانش موجود در این زمینه خلاصه­ سازی شده است و هم به تنگناها و شکاف­ های حاضر در دانش موجود اشاره می ­شود تا منجر به راهکارهایی در تحقیقات آینده شود. علاوه بر این، در این مطالعه جوانب لازم برای بازاریاب­ ها و مدیران، برجسته شده ­اند تا در جهت تلاش آن­ها برای شناسایی نشان تجاری بهبود و پیشرفتی حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها


Kauppinen-Räisänen, H. (2014).” Strategic use of colour in brand packaging”. Translated by Keshmirizadeh, E., Packaging Technology and Science, 27, (8), 663–676.