نویسنده = حسین ناظرانی هوشمند
تعداد مقالات: 3
1. فنّاوری چسب در صنعت مقوای کنگره‌ای

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

حسین ناظرانی هوشمند


2. بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389

حسین ناظرانی هوشمند