نویسنده = مقدسه اکبری امری
تعداد مقالات: 4
1. کاغذ بازیافتی سوپرآب گریز عامل دار شده و بازدارنده آتش

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 76-83

مقدسه اکبری؛ الیاس افرا؛ حسین رسالتی


2. بررسی مقایسه ای روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در فرآیند ساخت کاغذهای بسته بندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

مقدسه اکبری امری؛ رحیم یداللهی؛ حسین رسالتی؛ محمدرضا دهقانی؛ احمدرضا سرائیان