نویسنده = زهرا خدابخشی سورشجانی
تعداد مقالات: 3
1. برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 76-91

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مریم نکویی زاده؛ زهرا خدابخشی سورشجانی


2. تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 6-21

زهرا خدابخشی سورشجانی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


3. بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 46-59

سید مسلم علوی؛ زهرا خدابخشی سورشجانی