کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
مروری بر کاربرد نانوکامپوزیت‌های فعال در افزایش طول عمر مواد غذایی

دوره 12، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 35-53

محمدیار حسینی؛ سارا خدری؛ حامد حسن زاده؛ بابک قنبر زاده


استفاده از نانوذرّات سیلیکایی مونت موریلونیت(MMT) در صنعت بسته بندی مواد غذایی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1392

هدا جعفری زاده مالمیری؛ محمد علی قازجهانیان