کلیدواژه‌ها = برچسب
تعداد مقالات: 4
1. برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 76-91

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مریم نکویی زاده؛ زهرا خدابخشی سورشجانی


3. تولید و کاربرد برچسب های بسته بندی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390

محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ مهران کریمی