موضوعات = بسته بندی زیست تخریب پذیر
مروری بر فیلم های زیست تخریب پذیر حاصل از سلولز باکتریایی

دوره 15، شماره 57، خرداد 1403، صفحه 51-60

درسا حسین زاده؛ علیرضا مهرگان نیکو


بررسی تأثیر جهت‌گیری زیست محیطی و بسته‌بندی سبز بر سرمایه اجتماعی

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 41-50

ناصر سیف اللهی؛ حسین رحیمی کلور؛ محمد حجتی نخودچری


بررسی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و ریخت‌شناسی فیلم کیتوزان تهیه شده با سطح، وزن مولکولی و حلال مختلف

دوره 14، شماره 54، مرداد 1402، صفحه 9-19

پژمان ریاضی کرمانی؛ داریوش خادمی شورمستی؛ عبدالله علیزاده کارسالاری


دستاوردهای نوین پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر پروتئینی

دوره 13، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 33-39

ناصر صداقت؛ پروین بقری


مروری بربسته‌بندی پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی

دوره 13، شماره 50، آذر 1401، صفحه 61-72

آسیه قیافه شیرزادی؛ ناصر صداقت


مروری بر بسته‌بندی پلاستیک‌‌‌های زیست تخریب‌پذیر مرکب

دوره 13، شماره 49، مرداد 1401، صفحه 47-53

ناصر صداقت؛ فریده سنایی


مروری بر کاربرد نانوکامپوزیت‌های فعال در افزایش طول عمر مواد غذایی

دوره 12، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 35-53

محمدیار حسینی؛ سارا خدری؛ حامد حسن زاده؛ بابک قنبر زاده


اثر افزودن عصاره گیاه پولک به فیلم کامپوزیتی سدیم کازئینات/ پکتین/ صمغ زدو بر ماندگاری فیله مرغ

دوره 12، شماره 47، آذر 1400، صفحه 31-41

صابر امیری؛ ژاله صادق نژاد؛ محمود رضازاد باری؛ هادی الماسی