نویسنده = سید مهدی جعفری
بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت

دوره 11، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 72-73

الهام آل‌حسینی؛ سید مهدی جعفری؛ ارمغان سالم


کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی

دوره 10، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 78-88

عبدالستار عوض صوفیان؛ سید مهدی جعفری


فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391

وحید قنبری؛ سید مهدی جعفری؛ شیلان رشید زاده


استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391

شیرین کیا؛ حبیب اله میرزایی؛ سید مهدی جعفری