نویسنده = سید مهدی جعفری
تعداد مقالات: 7
3. کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 78-88

عبدالستار عوض صوفیان؛ سید مهدی جعفری


5. استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

شیرین کیا؛ حبیب اله میرزایی؛ سید مهدی جعفری


6. فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

وحید قنبری؛ سید مهدی جعفری؛ شیلان رشید زاده