نویسنده = سید مهدی جعفری
تعداد مقالات: 8
1. بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 72-73

الهام آل‌حسینی؛ سید مهدی جعفری؛ ارمغان سالم


4. کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 78-88

عبدالستار عوض صوفیان؛ سید مهدی جعفری


6. فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

وحید قنبری؛ سید مهدی جعفری؛ شیلان رشید زاده


7. استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

شیرین کیا؛ حبیب اله میرزایی؛ سید مهدی جعفری