نویسنده = سید مهدی جعفری
نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393

احمد نصرالله زاده؛ سید مهدی جعفری؛ احسان اکبری


استفاده از پوشش های با خاصیت ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392

محمد گنجه؛ سید مهدی جعفری؛ مراد امان جانی


فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392

مهرداد خانزادی؛ سید مهدی جعفری؛ فرامرز خدائیان چگینی