نویسنده = محمدرضا دهقانی
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی و کاربرد خمیرهای حل شونده، مشتقات آن و نقش آنها در صنعت بسته بندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

ملیحه کرمی؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی


2. بررسی مقایسه ای روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در فرآیند ساخت کاغذهای بسته بندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

مقدسه اکبری امری؛ رحیم یداللهی؛ حسین رسالتی؛ محمدرضا دهقانی؛ احمدرضا سرائیان


4. مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

مهران کریمی؛ حمیدرضا مهری ایرایی؛ محمدرضا دهقانی