نویسنده = ابوالقاسم ابراهیمی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 28-41

ابوالقاسم ابراهیمی؛ کاظم عسکری فر؛ آرزو ریاحی سامانی


2. برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 76-91

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مریم نکویی زاده؛ زهرا خدابخشی سورشجانی


3. تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 6-21

زهرا خدابخشی سورشجانی؛ ابوالقاسم ابراهیمی