نویسنده = محمد رضا فتحی
ارائه چارچوبی برای نوآوری پایدار در صنعت بسته بندی (مورد مطالعه: صنایع بسته‌بندی یزد)

دوره 14، شماره 56، اسفند 1402، صفحه 1-11

محمد کریمی زارچی؛ محمد رضا فتحی؛ سمانه رئیسی نافچی؛ شیما صفرمحمدلو


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار زنجیره تأمین دوسوتوانی (مورد مطالعه: شرکت‌های بسته‌بندی مواد غذایی شهرکرد)

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 1-13

فرهاد فرهادی؛ محمد رضا فتحی؛ سید امین صیدایی گل سفید؛ کریم نجفی


شناسایی و تشخیص تأثیر بسته‌بندی و تبلیغات بر خرید آنی با در نظرگرفتن ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: محصولات دمنوش‌های گیاهی)

دوره 13، شماره 51، بهمن 1401، صفحه 33-45

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ علی اصغر کشاورز شاهباز؛ سمیه رضی محب سراج؛ علی تیزرو