کلیدواژه‌ها = پوشش
کاربرد لفاف‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌ساکارید در بسته‌بندی تخم‌مرغ

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 51-62

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ داریوش خادمی شورمستی؛ احمد ثمریها


قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون

دوره 8، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 42-53

مرسده حسینی سلوط؛ جعفر محمدزاده میلانی


پوشش های خوراکی در بسته بندی

دوره 1، شماره 3، آذر 1389

حبیب الله میرزایی؛ زهره کرمی