کلیدواژه‌ها = زیست تخریب پذیر
تعداد مقالات: 6
3. بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

مجتبی یوسفی اصلی؛ سیده معصومه عرب؛ مهدی فرهودی؛ نسیم خورشیدیان


4. تهیه و بررسی خواص فیلم چند جزیی زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

سارا طبشی؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ سعید بازگیر؛ علی اصغر کتباب


6. پوشش های خوراکی در بسته بندی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

حبیب الله میرزایی؛ زهره کرمی