کلیدواژه‌ها = زیست تخریب پذیر
مروری بر فیلم های زیست تخریب پذیر حاصل از سلولز باکتریایی

دوره 15، شماره 57، خرداد 1403، صفحه 51-60

درسا حسین زاده؛ علیرضا مهرگان نیکو


مروری بر فوم های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته و روش های اصلاح آن

دوره 11، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 44-53

معصومه محمدی الموتی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ حدیثه امین


بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394

مجتبی یوسفی اصلی؛ سیده معصومه عرب؛ مهدی فرهودی؛ نسیم خورشیدیان


تهیه و بررسی خواص فیلم چند جزیی زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393

سارا طبشی؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ سعید بازگیر؛ علی اصغر کتباب


پوشش های خوراکی در بسته بندی

دوره 1، شماره 3، آذر 1389

حبیب الله میرزایی؛ زهره کرمی