کلیدواژه‌ها = بسته بندی فعال
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 6-15

فاروق خلیفه زاده؛ ایمان شهابی قهفرخی


3. ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394

مینا احمدی جوزانی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ مریم عراقی