کلیدواژه‌ها = کیتوزان
تعداد مقالات: 3
1. برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 22-29

جعفر محمدزاده میلانی؛ ریحانه شکرپور


2. کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

سیده معصومه عرب؛ مجتبی یوسفی اصلی؛ نسیم خورشیدیان؛ مهدی فرهودی