کلیدواژه‌ها = بسته‌بندی مواد غذایی
کاربرد و مکانیسم اثر جاذب‌های اکسیژن در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 14، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 53-61

ناصر صداقت؛ محمدکاظم حیدریان؛ علیرضا حیدریان


مروری بر فناوری فعال در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 13، شماره 49، مرداد 1401، صفحه 11-18

محمدامین حیدرزادی؛ محمود کهنه پوشی؛ اسما موسوی