نویسنده = سیدمحمدجواد سپیده دم
تعداد مقالات: 5
1. مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393

مصطفی امام پور؛ سیدمحمدجواد سپیده دم؛ سعید مهدوی


3. بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390

دکتر سید محمد جواد سپیده دم


4. اثر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389

مرتضی کوه بریان؛ سید محمد جواد سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر لشکری


5. بررسی اثر چاپ برمیزان کاهش مقاومت فشار عمودیBCT)‌)کارتن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389

سید محمد جواد سپیده دم؛ محمد علی حسن