نویسنده = حبیب اله میرزایی
تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین-کیتوزان بر بسته‌بندی گوشت مرغ تازه

دوره 5، شماره 19، آذر 1393

مژده خراسانی؛ حبیب اله میرزایی؛ یحیی مقصودلو


کاربرد اتمسفر اصلاح شده جهت نگه داری و بسته بندی دانه های انار

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392

طیبه شاهی؛ حبیب اله میرزایی


ژلاتین ماهی: یک ماده تجدیدپذیر برای تولید پوشش های زیست تخریب پذیر فعال

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392

رامین هاشمی طباطبایی؛ حبیب اله میرزایی؛ عبدالرضا محمدی نافچی


خاصیت بازدارندگی فیلم های خوراکی در برابر بخار آب و روش های بهبود آن

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391

عیسی دارابی؛ حبیب اله میرزایی؛ روح الله تجلی


کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391

سمانه فرجی؛ علی مهربان؛ حبیب اله میرزایی


استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391

شیرین کیا؛ حبیب اله میرزایی؛ سید مهدی جعفری