نویسنده = یحیی مقصودلو
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین-کیتوزان بر بسته‌بندی گوشت مرغ تازه

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393

مژده خراسانی؛ حبیب اله میرزایی؛ یحیی مقصودلو


2. کاربرد بسته بندی هوشمند و فعال در بسته بندی نان و سایر محصولات پخت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392

سارا آقاجان زاده سورکی؛ یحیی مقصودلو


3. افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392

زهرا عرب سید نصری؛ یحیی مقصودلو


4. استفاده از اسیدهای آلی در بسته ‏بندی‏ مواد غذایی

دوره 4، شماره 13، بهار 1392

سجاد قادری؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری


6. تأثیر فیلم بسته بندی بر ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای تازه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

نیره کریمی؛ یحیی مقصودلو


7. کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

مانا مشکور؛ مسعود هاشمی شهرکی؛ یحیی مقصودلو


8. بررسی شناساگرهای تازگی و دما - زمان در بسته بندی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390

مانا مشکور؛ مسعود هاشمی شهرکی؛ یحیی مقصودلو