نویسنده = یحیی مقصودلو
تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین-کیتوزان بر بسته‌بندی گوشت مرغ تازه

دوره 5، شماره 19، آذر 1393

مژده خراسانی؛ حبیب اله میرزایی؛ یحیی مقصودلو


کاربرد بسته بندی هوشمند و فعال در بسته بندی نان و سایر محصولات پخت

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392

سارا آقاجان زاده سورکی؛ یحیی مقصودلو


افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی

دوره 4، شماره 15، آذر 1392

زهرا عرب سید نصری؛ یحیی مقصودلو


استفاده از اسیدهای آلی در بسته ‏بندی‏ مواد غذایی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392

سجاد قادری؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری


کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391

مانا مشکور؛ مسعود هاشمی شهرکی؛ یحیی مقصودلو


بررسی شناساگرهای تازگی و دما - زمان در بسته بندی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1390

مانا مشکور؛ مسعود هاشمی شهرکی؛ یحیی مقصودلو