نویسنده = سعید مهدوی
مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393

مصطفی امام پور؛ سیدمحمدجواد سپیده دم؛ سعید مهدوی


کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1390

نگین نیک‌بین؛ سعید مهدوی