دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 1-80 
معرفی و کارایی برخی نشانگرهای pH طبیعی برای استفاده در بسته بندی های هوشمند مواد غذایی

صفحه 15-23

بهناز بازرگانی گیلانی؛ زهرا ایزدپناهی؛ زهرا کفراشی؛ فاطمه سلیمی؛ فاطمه زارعی


مروری

کاربرد لفاف‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌ساکارید در بسته‌بندی تخم‌مرغ

صفحه 51-62

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ داریوش خادمی شورمستی؛ احمد ثمریها