تعداد مقالات: 255
253. استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

محمد هادی آریائی منفرد؛ علیرضا مهرگان نیکو


254. تأثیر پوشش‌های خوراکی بر پایه هیدروکلوئید بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سرخ شده سیب‌زمینی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

شیلان رشید زاده؛ حبیب اله میرزایی؛ یحیی مقصودلو


255. تأثیر فرآیندهای حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مهاجرت نرم کننده ها به درون مواد غذایی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

مهدیه حسینی؛ امان محمد ضیایی فر؛ امین قوس قانی