نویسنده = مهدی فرهودی
تعداد مقالات: 13
1. تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 78-85

گیسو ملکی؛ ناصر صداقت؛ مهدی فرهودی؛ محبت محبی


2. تأثیر بکارگیری اسانس های روغنی بر ویژگی فیلم های پلی ساکاریدی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 16-27

الهه فروغی؛ مهدی فرهودی


5. مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 18-29

گیسو ملکی؛ ناصر صداقت؛ مهدی فرهودی؛ محبت محبی


6. کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته

دوره 7، شماره 25، بهار 1395

نسیم خورشیدیان؛ مهدی فرهودی؛ مجتبی یوسفی اصلی؛ سیده معصومه عرب


7. بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394

مجتبی پورصباغیان؛ نصیر باقری؛ مریم چایچی؛ مهدی فرهودی


9. کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

سیده معصومه عرب؛ مجتبی یوسفی اصلی؛ نسیم خورشیدیان؛ مهدی فرهودی


10. بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

مجتبی یوسفی اصلی؛ سیده معصومه عرب؛ مهدی فرهودی؛ نسیم خورشیدیان


11. تأثیر فرآیند فشار بالا بر ویژگی های فیلم های بسته بندی مورد استفاده در مواد غذایی

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

سیده معصومه عرب؛ مجتبی یوسفی اصلی؛ نسیم خورشیدیان؛ مهدی فرهودی


12. استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

خدیجه عبدالملکی؛ مهدی فرهودی؛ نوید میر