نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلژینات کلسیم ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 48-59]
 • آنتوسیانین طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویة گیاهی به عنوان شناساگر [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 68-77]

ا

 • اتمسفر اصلاح‌ شده(MAP) تأثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 44-53]
 • ارتباط با مشتریان تأثیر بازاریابی رابطه‌مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 18-31]
 • اسانس آویشن تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • اعتماد به نشان تجاری تأثیر بازاریابی رابطه‌مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 18-31]
 • افزایش ماندگاری مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • الکتروریسی طراحی بسته‌بندی‌ فعال مواد غذایی حاوی سنسورهای هالوکرومیک به کمک نانوالیاف حاصل از روش الکتروهیدرودینامیک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 6-17]
 • امولسیونی و رنگی تأثیر دمای خشک کردن با آون بر روی ویژگی های امولسیفایری و رنگی صمغ دانه شاهی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 52-57]

ب

 • بازاریابی رابطه‌مند تأثیر بازاریابی رابطه‌مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 18-31]
 • بازار فروش تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • بایوپلیمرها بررسی امکان سنجی استفاده از انواع پوشش های بایو پلیمری بر روی مواد بسته بندی کاغذی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 18-27]
 • بایونانوکامپوزیت ها بررسی امکان سنجی استفاده از انواع پوشش های بایو پلیمری بر روی مواد بسته بندی کاغذی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 18-27]
 • برچسب هوشمند طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویة گیاهی به عنوان شناساگر [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 68-77]
 • برگر تأثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 44-53]
 • بسته بندی تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • بسته بندی شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 28-41]
 • بسته بندی بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 6-17]
 • بسته‌بندی بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]
 • بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 36-47]
 • بسته بندی صادراتی کاربرد نقوش تصویری ایرانی- اسلامی در طراحی و هویت بخشی بسته بندی صنایع غذایی صادراتی ایران(چای، پسته، زعفران) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 32-41]
 • بسته بندی فعال مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]
 • بسته‌بندی فعال مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • بسته‌بندی فعال مواد غذایی طراحی بسته‌بندی‌ فعال مواد غذایی حاوی سنسورهای هالوکرومیک به کمک نانوالیاف حاصل از روش الکتروهیدرودینامیک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 6-17]
 • بسته‌بندی مواد غذایی جلوگیری از افزایش دمای محصولات غذایی بسته‌بندی شده در زنجیره سرد با استفاده از مواد جاذب انرژی حرارتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 18-27]
 • بسته بندی های زیست تخریب پذیر تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • بسته بندی های ضد میکروبی تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • بسته بندی هوشمند مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]

پ

 • پالت بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 6-17]
 • پخت لیزری انتخابی کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • پذیرش کیفیت تأثیر بازاریابی رابطه‌مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 18-31]
 • پلی اتیلن سبک تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • پلی اتیلن سبک خطی تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • پلی لاکتیک اسید تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • پلیمر تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • پوشش خوراکی تهیه و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی نانو پوشش خوراکی از مخلوط کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار و نانوذرّات اکسید روی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 6-17]
 • پوشش دهی توت فرنگی بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 36-47]
 • پوشش شفاف تهیه و ارائه فرمول ساخت پوشش شفاف برای محافظت و دوام چاپ بسته بندی در انواع قوطی های فلزی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 42-53]
 • پوشش های خوراکی ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 48-59]
 • پوشش های کاغذی بررسی امکان سنجی استفاده از انواع پوشش های بایو پلیمری بر روی مواد بسته بندی کاغذی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 18-27]

ت

 • تحلیل محتوا شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 28-41]
 • تخته تراشه جهت دار (OSB) بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 6-17]
 • ترجیح نام تجاری بررسی رابطه بین ویژگی‌های بسته‌بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف‌کنندگان کالا‌های ورزشی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 54-67]
 • تصاویر بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]

ج

 • جعبه بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 6-17]

چ

 • چاپ جوهرافشان کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • چاپگر سه بعدی کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • چالش ها چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 6-13]

ح

 • حفظ کیفیت جلوگیری از افزایش دمای محصولات غذایی بسته‌بندی شده در زنجیره سرد با استفاده از مواد جاذب انرژی حرارتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 18-27]

خ

 • خشک کردن تأثیر دمای خشک کردن با آون بر روی ویژگی های امولسیفایری و رنگی صمغ دانه شاهی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 52-57]
 • خصوصیات ممانعتی بررسی امکان سنجی استفاده از انواع پوشش های بایو پلیمری بر روی مواد بسته بندی کاغذی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 18-27]
 • خواص فیزیکی مکانیکی تهیه و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی نانو پوشش خوراکی از مخلوط کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار و نانوذرّات اکسید روی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 6-17]
 • خوانش تمثیلی طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]

ر

 • راهبردها چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 6-13]
 • رزین آلکید کوتاه روغن تهیه و ارائه فرمول ساخت پوشش شفاف برای محافظت و دوام چاپ بسته بندی در انواع قوطی های فلزی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 42-53]
 • رزین اوره فرمالدئید تهیه و ارائه فرمول ساخت پوشش شفاف برای محافظت و دوام چاپ بسته بندی در انواع قوطی های فلزی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 42-53]
 • رزین ملامین فرمالدئید تهیه و ارائه فرمول ساخت پوشش شفاف برای محافظت و دوام چاپ بسته بندی در انواع قوطی های فلزی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 42-53]
 • رنگ بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]

ز

 • زیست تخریب پذیر تهیه و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی نانو پوشش خوراکی از مخلوط کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار و نانوذرّات اکسید روی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 6-17]
 • زیست تخریب پذیر تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذرّه دی اکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 42-51]
 • زیست‌تخریب‌پذیری تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]

س

 • ساختار شیمیایی مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • سازه های بسته بندی شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 28-41]
 • سوریمی تأثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 44-53]

ش

 • شناساگر دمایی-زمانی طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویة گیاهی به عنوان شناساگر [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 68-77]

ص

 • صمغ دانه شاهی تأثیر دمای خشک کردن با آون بر روی ویژگی های امولسیفایری و رنگی صمغ دانه شاهی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 52-57]
 • صمغ درخت زردآلو بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 36-47]
 • صنایع کارتن سازی چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 6-13]

ض

 • ضد اکسیدان استفاده از فیلم نانوکمپوزیتی ضد باکتری برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 54-63]
 • ضد باکتری استفاده از فیلم نانوکمپوزیتی ضد باکتری برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 54-63]
 • ضد باکتری تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]

ط

 • طراحی بسته بندی بررسی ویژگی های طراحی بسته بندی چای ها و دمنوش های گیاهی یک شرکت ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 68-80]
 • طراحی بسته‌بندی طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]
 • طراحی بسته بندی چای بررسی ویژگی های طراحی بسته بندی چای ها و دمنوش های گیاهی یک شرکت ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 68-80]
 • طراحی بسته بندی دمنوش بررسی ویژگی های طراحی بسته بندی چای ها و دمنوش های گیاهی یک شرکت ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 68-80]
 • طراحی بصری پیام‌های زیست‌محیطی طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]
 • طراحی تیغ و گرافیک کاربرد نقوش تصویری ایرانی- اسلامی در طراحی و هویت بخشی بسته بندی صنایع غذایی صادراتی ایران(چای، پسته، زعفران) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 32-41]
 • طراحی نشانه‌نوشته طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]

ف

 • فرآیندهای اکستروژن کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • فیلم تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذرّه دی اکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 42-51]

ک

 • کالاهای ورزشی بررسی رابطه بین ویژگی‌های بسته‌بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف‌کنندگان کالا‌های ورزشی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 54-67]
 • کیتوزان تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • کنترل کیفیت مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]
 • کودکان بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]

گ

 • گرافولوژی فرهنگی طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]
 • گوشت گوسفند تازه ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 48-59]

ل

 • لوگو بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]

م

 • ماندگاری مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]
 • محصولات غذایی کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • مقیاس CIElab طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویة گیاهی به عنوان شناساگر [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 68-77]
 • مکانیسم اثر مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • مواد تغییر فازدهنده جلوگیری از افزایش دمای محصولات غذایی بسته‌بندی شده در زنجیره سرد با استفاده از مواد جاذب انرژی حرارتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 18-27]

ن

 • نانواکسید روی تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • نانوالیاف طراحی بسته‌بندی‌ فعال مواد غذایی حاوی سنسورهای هالوکرومیک به کمک نانوالیاف حاصل از روش الکتروهیدرودینامیک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 6-17]
 • نانو ذرّات اکسید روی تهیه و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی نانو پوشش خوراکی از مخلوط کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار و نانوذرّات اکسید روی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 6-17]
 • نانوذرّات دی اکسید تیتانیوم تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذرّه دی اکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 42-51]
 • نانورس استفاده از فیلم نانوکمپوزیتی ضد باکتری برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 54-63]
 • نانوسنسور طراحی بسته‌بندی‌ فعال مواد غذایی حاوی سنسورهای هالوکرومیک به کمک نانوالیاف حاصل از روش الکتروهیدرودینامیک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 6-17]
 • نانوکمپوزیت استفاده از فیلم نانوکمپوزیتی ضد باکتری برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 54-63]
 • نانومواد مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]
 • نانومواد ضدمیکروبی مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • نشاسته تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذرّه دی اکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 42-51]
 • نقش مایه تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • نقوش سنتی تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • نقوش و عناصر بصری ایرانی و اسلامی کاربرد نقوش تصویری ایرانی- اسلامی در طراحی و هویت بخشی بسته بندی صنایع غذایی صادراتی ایران(چای، پسته، زعفران) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 32-41]
 • نماد تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • نوسانات دمایی جلوگیری از افزایش دمای محصولات غذایی بسته‌بندی شده در زنجیره سرد با استفاده از مواد جاذب انرژی حرارتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 18-27]

و

 • ویژگی های بسته بندی بررسی رابطه بین ویژگی‌های بسته‌بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف‌کنندگان کالا‌های ورزشی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 54-67]
 • ویژگی های حسی ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 48-59]