موضوعات = بسته بندی مواد غذایی
روندهاوچالش‌های فوم‌های بر پایه نشاسته و سلولز به‌عنوان جایگزین‌های رقابتی پلی استایرن منبسط‌شده

دوره 15، شماره 57، خرداد 1403، صفحه 29-49

نرجس جنتی ها؛ ناصر صداقت؛ سید محمد علی رضوی


بررسی انواع سیستم های بسته بندی ضدمیکروبی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1402، صفحه 63-78

سمانه فرجی کفشگری؛ محمد جواد اکبریان میمند؛ مسعود حبیبی نجفی


معرفی و کارایی برخی نشانگرهای pH طبیعی برای استفاده در بسته بندی های هوشمند مواد غذایی

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 15-23

بهناز بازرگانی گیلانی؛ زهرا ایزدپناهی؛ زهرا کفراشی؛ فاطمه سلیمی؛ فاطمه زارعی


کاربرد لفاف‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌ساکارید در بسته‌بندی تخم‌مرغ

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 51-62

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ داریوش خادمی شورمستی؛ احمد ثمریها


سیر تحول بسته‌بندی به روش اتمسفر اصلاح‌شده

دوره 14، شماره 55، آبان 1402، صفحه 63-69

وحید بهشاد؛ ناصر صداقت


مروری بر توسعه‌ی صنعت بسته‌بندی‌ مواد غذایی و روش‌های نوین آن

دوره 14، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 17-33

آیدا اسکندری؛ نگین رمضانی متین؛ سارا سیف؛ محمدرضا پژوهی الموتی


کاربرد و مکانیسم اثر جاذب‌های اکسیژن در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 14، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 53-61

ناصر صداقت؛ محمدکاظم حیدریان؛ علیرضا حیدریان


مروری برنقش بسته بندی در امنیت غذایی

دوره 14، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 63-71

صابر امیری؛ مریم علی محمدی؛ حسام شیرازه محبت


مروری بر درونپوشانی زداینده های اتیلن به منظور افزایش انبارمانی محصولات فرازگرا

دوره 13، شماره 50، آذر 1401، صفحه 29-34

رکسانه فرهادی؛ علیرضا مهرگان نیکو؛ امیر پورفرزاد


مروری بر فناوری فعال در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 13، شماره 49، مرداد 1401، صفحه 11-18

محمدامین حیدرزادی؛ محمود کهنه پوشی؛ اسما موسوی


استفاده از تکنیک‌های نوین در بسته‌بندی انواع کیک

دوره 12، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 27-34

آسیه قیافه شیرزادی؛ ناصر صداقت