نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی باکتریایی بررسی کارایی انواع بسته بندی بر آلودگی میکروبی آبزیان خوراکی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 16-25]

ا

 • استعاره تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]
 • اشتعال پذیری بررسی اثر عوامل مختلف شیمیایی بر قابلیت کندسوزی کاغذ و محصولات لیگنوسلولزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 28-43]
 • اصول اخلاقی تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 52-59]
 • اصول تأمینی تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 52-59]
 • اکسایش مستقیم تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • الزامات و استانداردهای بین المللی ارزیابی ضوابط بسته بندی نانو برای فرآورده های دارویی مطابق با قوانین و مراجع بین المللی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 46-53]
 • ایمنی لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]

ب

 • بار میکروبی بررسی کارایی انواع بسته بندی بر آلودگی میکروبی آبزیان خوراکی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 16-25]
 • بازیابی تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 56-71]
 • بازاریابی شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]
 • بسته بندی بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • بسته بندی خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 64-71]
 • بسته بندی شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]
 • بسته بندی نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 72-81]
 • بسته بندی کاربرد نانوکریستال های سلولزی در فیلم های بسته بندی مواد غذایی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 54-63]
 • بسته بندی بررسی تأثیر نشانه های خوش یمن (مسکات)، در طراحی بسته بندی نوشیدنی ها [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 6-15]
 • بسته بندی تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 56-71]
 • بسته بندی تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 52-59]
 • بسته بندی خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 60-69]
 • بسته ‏بندی روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 72-81]
 • بسته‌بندی تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]
 • بسته‌بندی بررسی مشکلات فراوان صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با نگاه محاسباتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 44-55]
 • بسته بندی اتمسفر اصلاح شده تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 38-51]
 • بسته بندی پایدار بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 6-17]
 • بسته بندی حمل و نقلی لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]
 • بسته بندی فعال بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 6-15]
 • بنتونیت بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 6-15]

پ

 • پلاستیک روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 72-81]
 • پلی کلروپرن پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]
 • پوشش پلیمری مروری بر مواد و پوشش های داخلی قوطی های کنسرو جهت بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 72-81]
 • پوشش خوراکی کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]
 • پوشش فلزی مروری بر مواد و پوشش های داخلی قوطی های کنسرو جهت بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 72-81]

ت

 • تسلیحات تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 56-71]
 • تصاویر بسته بندی بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • تعمیرات تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 56-71]
 • توان صنعت تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]
 • توان مالی تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]

ث

 • ثبات محیط تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]

ج

 • جاذب اکسیژن بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 6-15]
 • جنبه اجتماعی بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 6-17]

چ

 • چاپ فلکسوگرافی تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • چسب مایع پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]

خ

 • خرید اجباری بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • خسارت لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]
 • خلّاقیّت تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]
 • خواص نوری خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 64-71]
 • خوردگی تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]
 • خوردگی خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 60-69]

ر

 • راهبردی تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]
 • رنگ خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 64-71]
 • رنگ نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 72-81]
 • رنگ اسید- قرمز تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • رنگ بسته بندی بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • رنگ کاتیونی ویولت تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • روش شناسی پاسخ سطح کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]
 • روش ‏های کروماتوگرافی روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 72-81]

ز

 • زیست محیط بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 6-17]

س

 • سالاد سبزیجات تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 38-51]
 • سلولز کاربرد نانوکریستال های سلولزی در فیلم های بسته بندی مواد غذایی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 54-63]

ش

 • شخصیت تبلیغاتی بررسی تأثیر نشانه های خوش یمن (مسکات)، در طراحی بسته بندی نوشیدنی ها [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 6-15]

ص

 • صنایع دارویی ارزیابی ضوابط بسته بندی نانو برای فرآورده های دارویی مطابق با قوانین و مراجع بین المللی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 46-53]

ط

 • طراحی بسته بندی تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]

ع

 • عصاره دارچین کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]

ف

 • فرات پتاسیم تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • فروش شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]
 • فیلم های پلیمری فعال تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]

ق

 • قوطی فلزی خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 60-69]
 • قوطی کنسرو مروری بر مواد و پوشش های داخلی قوطی های کنسرو جهت بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 72-81]

ک

 • کارتن سازی تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]
 • کاغذ خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 64-71]
 • کاهش هزینه لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]
 • کهگیلویه و بویراحمر بررسی مشکلات فراوان صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با نگاه محاسباتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 44-55]

گ

 • گرافیک شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]

ل

 • لاکتات کلسیم تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 38-51]
 • لجستیک نظامی تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 52-59]

م

 • ماندگاری و کاغذ چاپ و تحریر بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 6-15]
 • ماهی بسته بندی بررسی کارایی انواع بسته بندی بر آلودگی میکروبی آبزیان خوراکی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 16-25]
 • محصولات لیگنوسلولزی بررسی اثر عوامل مختلف شیمیایی بر قابلیت کندسوزی کاغذ و محصولات لیگنوسلولزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 28-43]
 • مدل تئوری وگل پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]
 • مزیت رقابتی تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]
 • مصرف کننده نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 72-81]
 • مصرف کننده بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 6-17]
 • معنابخشی تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]
 • مقرّرات ایمنی روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 72-81]
 • مهار بار لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]
 • مواد غذایی بررسی مشکلات فراوان صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با نگاه محاسباتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 44-55]
 • موادغذایی حساس به اکسیژن بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 6-15]
 • مواد کندسوزکننده بررسی اثر عوامل مختلف شیمیایی بر قابلیت کندسوزی کاغذ و محصولات لیگنوسلولزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 28-43]
 • موسیلاژ به دانه کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]
 • میوه خرمالو کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]

ن

 • نانوذرّات مس تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]
 • نانو فنّاوری ارزیابی ضوابط بسته بندی نانو برای فرآورده های دارویی مطابق با قوانین و مراجع بین المللی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 46-53]
 • نانوکامپوزیت پلیمر تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]
 • نانوکریستال کاربرد نانوکریستال های سلولزی در فیلم های بسته بندی مواد غذایی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 54-63]
 • نشاسته کاتیونی بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 6-15]
 • نشان تجار بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • نشانه های خوش یمن (مسکات) بررسی تأثیر نشانه های خوش یمن (مسکات)، در طراحی بسته بندی نوشیدنی ها [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 6-15]

و

 • ویسکوزیته پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]
 • ویسکومتر بروکفیلد پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]

ه

 • هنر طراحی شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]
 • هویت تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]