نمایه کلیدواژه ها

ا

 • احساس مشتری تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]
 • استریل مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • الکتروفنتون کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • انجماد- ذوب تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]
 • انحلال تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]

ب

 • بازاریابی رنگ ها توصیه گران قابلی هستند، آیا رنگ مورد علاقه شما؛ همان رنگ مورد علاقه تان روی بسته بندی است؟ [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 40-49]
 • بازیافت کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • بسته بندی ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]
 • بسته بندی رنگ ها توصیه گران قابلی هستند، آیا رنگ مورد علاقه شما؛ همان رنگ مورد علاقه تان روی بسته بندی است؟ [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 40-49]
 • بسته‌بندی بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]
 • بسته‌بندی بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]
 • بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 20-27]
 • بسته بندی بهبود یافته فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • بسته‌بندی پایدار کاربرد قارچ‌های خوراکی در تولید بسته بندی پایدار [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 6-15]
 • بسته بندی فعال فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • بسته بندی فعّال مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 20-27]
 • بسته بندی مواد غذایی مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • بسته بندی مواد غذایی فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • بسته بندی مواد غذایی مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]
 • بسته‌بندی مواد غذایی مروری بر سنتز، ویژگی ها و کاربرد نانوامولسیون ها در بسته‌بندی مواد غذایی فعال زیستی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 42-53]
 • بسته بندی هوشمند فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • بسته بندی هوشمند مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • بسته بندی و برند تبیین اثر هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه بسته بندی و نشان تجاری با نقش میانجی عملکرد سازمان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 76-90]

پ

 • پروتئین آب پنیر مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • پساب کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • پسماند مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 68-79]
 • پیشگیری ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]
 • پیشگیری وضعی ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]
 • پلاستیک بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-73]
 • پلاستیک مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 68-79]
 • پلی آنیلین سنتز نانو کامپوزیت کیتوزان- پلی آنیلین و بررسی ویژگی های ساختاری و زیستی و ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 80-92]
 • پلیمرهای رسانا و زیست ‌تخریب‌پذیری سنتز نانو کامپوزیت کیتوزان- پلی آنیلین و بررسی ویژگی های ساختاری و زیستی و ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 80-92]
 • پوشش خوراکی تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]
 • پوشش دهی مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]

ت

 • تجارت بین المللی بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]
 • ترموپلاستیک مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • تلفن همراه ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]
 • توت فرنگی تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]

ج

 • جذّابیّت بسته بندی تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]
 • جعل ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]

خ

 • خلاقیت بسته بندی تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]
 • خواص فیزیکی و شیمیایی تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]

ر

 • ریزپوشانی مروری بر سنتز، ویژگی ها و کاربرد نانوامولسیون ها در بسته‌بندی مواد غذایی فعال زیستی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 42-53]
 • رفتار خریدار بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]
 • رنگ رنگ ها توصیه گران قابلی هستند، آیا رنگ مورد علاقه شما؛ همان رنگ مورد علاقه تان روی بسته بندی است؟ [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 40-49]
 • روغن کنجد تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]

ز

 • زیست‌تخریب‌پذیری کاربرد قارچ‌های خوراکی در تولید بسته بندی پایدار [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 6-15]
 • زیست تخریب پذیری و فعالیت فوتوکاتالیستی مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 68-79]
 • زمان ماندگاری مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]

س

 • سلامت محور بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]

ش

 • شناخت مشتری تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]

ع

 • عملکرد سازمان تبیین اثر هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه بسته بندی و نشان تجاری با نقش میانجی عملکرد سازمان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 76-90]
 • عناصر اطّلاعاتی بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]
 • عناصر تصویری بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]

ف

 • فسادپذیری مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • فعالیت ضدمیکروبی مروری بر سنتز، ویژگی ها و کاربرد نانوامولسیون ها در بسته‌بندی مواد غذایی فعال زیستی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 42-53]
 • فعالیت ضدمیکروبی و بسته‌بندی مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 16-25]
 • فیلم خوراکی تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]
 • فیلم‌ سلولز بازسازی شده بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-73]
 • فیلم لیگنوسلولزی تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]
 • فیلم های خوراکی مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • فنّاوری نانو فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • فویل آلومینیوم و فیلم متالایز بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-73]
 • فوم کاربرد قارچ‌های خوراکی در تولید بسته بندی پایدار [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 6-15]

ق

 • قارچ دکمه ای مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]
 • قارچ و میسلیوم کاربرد قارچ‌های خوراکی در تولید بسته بندی پایدار [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 6-15]

ک

 • کاغذسازی کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • کالا بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]
 • کیتین مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 16-25]
 • کیتوزان مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 16-25]
 • کیتوزان سنتز نانو کامپوزیت کیتوزان- پلی آنیلین و بررسی ویژگی های ساختاری و زیستی و ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 80-92]
 • کربوکسی متیل سلولز تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]
 • کیفیت بسته بندی تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]
 • کُلش برنج تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]

گ

 • گوشت مرغ مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 20-27]

م

 • محصولات مواد غذایی و بهداشتی بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]
 • مدیریت بازاریابی رنگ ها توصیه گران قابلی هستند، آیا رنگ مورد علاقه شما؛ همان رنگ مورد علاقه تان روی بسته بندی است؟ [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 40-49]
 • مشکلات زیست محیطی مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 68-79]

ن

 • نانوامولسیون مروری بر سنتز، ویژگی ها و کاربرد نانوامولسیون ها در بسته‌بندی مواد غذایی فعال زیستی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 42-53]
 • نرم کنندگی مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • نشان گر مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • نظام حقوقی بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]

و

 • واکنش قهوه ای شدن آنزیمی مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]

ه

 • هشدار مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • هوش رقابتی تبیین اثر هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه بسته بندی و نشان تجاری با نقش میانجی عملکرد سازمان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 76-90]