نویسنده = مصطفی امام پور
تعداد مقالات: 15
2. بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 66-77

مصطفی امام پور؛ رضا پورزند؛ سعیده حشمتی


5. ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته بندی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

مصطفی امام پور


6. مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393

مصطفی امام پور؛ سیدمحمدجواد سپیده دم؛ سعید مهدوی


7. بسته بندی مهمات و لجستیک نظامی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

حسن صراف جوشقانی؛ مصطفی امام پور


8. معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392

مصطفی امام پور؛ رامین هاشمی طباطبایی؛ سید عبدالله حسینی شرقی


9. افزایش زمان ماندگاری بسته های غذا به روش جریان الکترومغناطیسی

دوره 4، شماره 13، بهار 1392

مصطفی امام پور؛ محسن رحمتی؛ نازنین زند


12. بسته بندی نظامی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389

مصطفی امام‌پور


13. بسته بندی، عامل توسعه تجارت

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

مصطفی امام‌پور


14. بسته بندی پوشاک

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389

مصطفی امام‌پور