بسته بندی مواد غذایی توسط بیوپلیمرهای با منشأ پروتئین گیاهی

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395

نادیا شکرانه؛ یحیی مقصودلو؛ سمیرا صباغ پور؛ فرزانه حسن نیا


اثر افزودن عصاره گیاه پولک به فیلم کامپوزیتی سدیم کازئینات/ پکتین/ صمغ زدو بر ماندگاری فیله مرغ

دوره 12، شماره 47، آذر 1400، صفحه 31-41

صابر امیری؛ ژاله صادق نژاد؛ محمود رضازاد باری؛ هادی الماسی


بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی

دوره 10، شماره 37، خرداد 1398، صفحه 36-47

مریم هاشمی سیگاری؛ ناصر صداقت؛ فخری شهیدی؛ فرشته حسینی


تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 38-43

فاطمه اسدالهی؛ الهام کشمیری زاده


بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی

دوره 11، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 38-49

شهریار اسلامی تبار؛ احسان لامع؛ نسترن کمیجانی


قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون

دوره 8، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 42-53

مرسده حسینی سلوط؛ جعفر محمدزاده میلانی


تأثیر بسته بندی فعال ضدمیکروبی بر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزی ها

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 42-51

اعظم امیری؛ اصغر رمضانیان


تأثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن

دوره 10، شماره 39، آذر 1398، صفحه 44-53

آزاده رشیدی مهر؛ علی فضل آرا؛ مهدی زارعی؛ مهدی پورمهدی؛ محمد نوشاد


مروری بر فوم های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته و روش های اصلاح آن

دوره 11، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 44-53

معصومه محمدی الموتی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ حدیثه امین


بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 46-59

سید مسلم علوی؛ زهرا خدابخشی سورشجانی


بسته‌بندی در نبرد ناهمگون

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389

محسن رحمتی


بسته بندی پوشاک

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389

مصطفی امام‌پور