نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبمیوه مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • آلومینیوم مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال [دوره 3، شماره 9، 1391]

ا

 • اتمسفر اصلاح شده اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • ایران، بازار جهانی و اقتصادی مروری تطبیقی به وضعیت بسته‌بندی ایران با چند کشور جهان [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • افزودنی های مقاومت خشک اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • اکسایش اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • اکسید روی استفاده از نانو کامپوزیت های نقره، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی جهت حفاظت مواد غذایی در برابر میکروارگانیسم ها [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • امگا 3 بررسی تأثیرات بسته بندی وکیوم با نایلون روی تغییرات امگا 3 و امگا 6 در فیله کپور [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • انتخاب مشتری و صنایع غذایی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر انتخاب مشتریان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • انعطاف پذیر کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • اوریگامی و مواد غذایی استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی [دوره 3، شماره 9، 1391]

ب

 • بار الیاف روش های مختلف اندازه گیری پتانسیل زتای ذرّات و بهبود ویژگی‌های خمیر و کاغذ CMP با استفاده از خنثی سازی زباله های آنیونی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • بسته بندی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر انتخاب مشتریان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته بندی استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته بندی بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • بسته بندی معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • بسته بندی اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • بسته بندی تأثیر فرآیندهای حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مهاجرت نرم کننده ها به درون مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و زمان ماندگاری تأثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر زمان ماندگاری نان های نیم پخته [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته بندی های هوشمند کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته بندی و دربندی فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • بسته بندی و میکروارگانیسم استفاده از نانو کامپوزیت های نقره، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی جهت حفاظت مواد غذایی در برابر میکروارگانیسم ها [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • بسته بندی و وکیوم بررسی تأثیرات بسته بندی وکیوم با نایلون روی تغییرات امگا 3 و امگا 6 در فیله کپور [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته‌های چندلایی مقوایی مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بیوپلیمر و خاصیت بازدارندگی خاصیت بازدارندگی فیلم های خوراکی در برابر بخار آب و روش های بهبود آن [دوره 3، شماره 12، 1391]

پ

 • پانل، جذب آب و واکشیدگی ضخامت ساخت پانل از دورریز بسته های چند لایه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • پتانسیل زتا روش های مختلف اندازه گیری پتانسیل زتای ذرّات و بهبود ویژگی‌های خمیر و کاغذ CMP با استفاده از خنثی سازی زباله های آنیونی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • پلی استر کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • پلاستیک و زمان ماندگاری بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • پلی آمینوآمید اپی کلروهیدرین بررسی تأثیر استفاده از کربوکسی‌متیل‌سلولز(CMC) به منظور بهبود مقاومت‌های کششی در کاغذهای بسته‎بندی [دوره 3، شماره 11، 1391]
 • پلی پروپیلن و افزایش ماندگاری کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • پوشش‌های هیدروکلوئیدی تأثیر پوشش‌های خوراکی بر پایه هیدروکلوئید بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سرخ شده سیب‌زمینی [دوره 3، شماره 12، 1391]

ت

ج

 • جاذب اکسیژن اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • جذب روغن تأثیر پوشش‌های خوراکی بر پایه هیدروکلوئید بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سرخ شده سیب‌زمینی [دوره 3، شماره 12، 1391]

خ

 • خاصیت ممانعت بالا اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • خواص کیفی و سرخ کردن تأثیر پوشش‌های خوراکی بر پایه هیدروکلوئید بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سرخ شده سیب‌زمینی [دوره 3، شماره 12، 1391]

د

 • دی اکسید تیتانیوم استفاده از نانو کامپوزیت های نقره، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی جهت حفاظت مواد غذایی در برابر میکروارگانیسم ها [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • دور ریزهای بسته های چند لایه ساخت پانل از دورریز بسته های چند لایه [دوره 3، شماره 10، 1391]

ر

 • روش الکتروفورز روش های مختلف اندازه گیری پتانسیل زتای ذرّات و بهبود ویژگی‌های خمیر و کاغذ CMP با استفاده از خنثی سازی زباله های آنیونی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • روش پتانسیل جریانی و تیتراسیون کلوئیدی روش های مختلف اندازه گیری پتانسیل زتای ذرّات و بهبود ویژگی‌های خمیر و کاغذ CMP با استفاده از خنثی سازی زباله های آنیونی [دوره 3، شماره 12، 1391]

ز

س

 • ساختار لایه لایه کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • سیب‌زمینی تأثیر پوشش‌های خوراکی بر پایه هیدروکلوئید بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سرخ شده سیب‌زمینی [دوره 3، شماره 12، 1391]

ش

ص

 • صنعت بسته‌بندی مروری تطبیقی به وضعیت بسته‌بندی ایران با چند کشور جهان [دوره 3، شماره 9، 1391]

ط

 • طعم بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • طیف سنجی جرمی پلاسمایی و زمان ذخیره سازی مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال [دوره 3، شماره 9، 1391]

ع

ف

 • فرآوری اسپتیک فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • فیزیکی معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • فعالیت ضد میکروبی و پوشش خوراکی استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • فیلم بسته بندی تأثیر فیلم بسته بندی بر ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای تازه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • فیلم خوراکی خاصیت بازدارندگی فیلم های خوراکی در برابر بخار آب و روش های بهبود آن [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • فیلم و پوشش خوراکی اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • فویل آلومینیوم کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]

ق

 • قابلیت اتوکلاو شدن کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • قارچ دکمه ای تأثیر فیلم بسته بندی بر ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای تازه [دوره 3، شماره 10، 1391]

ک

 • کارتن معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کاغذ بررسی تأثیر استفاده از کربوکسی‌متیل‌سلولز(CMC) به منظور بهبود مقاومت‌های کششی در کاغذهای بسته‎بندی [دوره 3، شماره 11، 1391]
 • کاغذ بسته بندی اثر نانوذرّات سلولزی بر ویژگی های کاغذ [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کاغذ و مقوای کرافت اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کربوکسی متیل سلولز بررسی تأثیر استفاده از کربوکسی‌متیل‌سلولز(CMC) به منظور بهبود مقاومت‌های کششی در کاغذهای بسته‎بندی [دوره 3، شماره 11، 1391]
 • کیسه های قابل اتوکلاو کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]

گ

 • گیاهان دارویی استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • گز اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]

م

 • مصرف کننده و بسته بندی طعم زا کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن بررسی تأثیر استفاده از کربوکسی‌متیل‌سلولز(CMC) به منظور بهبود مقاومت‌های کششی در کاغذهای بسته‎بندی [دوره 3، شماره 11، 1391]
 • مقوا، طراحی استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • مهاجرت و فرآیند تأثیر فرآیندهای حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مهاجرت نرم کننده ها به درون مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • مهمات معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • موشک معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس [دوره 3، شماره 10، 1391]

ن

 • نان نیم پز تأثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر زمان ماندگاری نان های نیم پخته [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • نانو کریستال سلولز اثر نانوذرّات سلولزی بر ویژگی های کاغذ [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نرم کننده تأثیر فرآیندهای حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مهاجرت نرم کننده ها به درون مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نفوذپذیری به بخار آب (WVP) خاصیت بازدارندگی فیلم های خوراکی در برابر بخار آب و روش های بهبود آن [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نقره استفاده از نانو کامپوزیت های نقره، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی جهت حفاظت مواد غذایی در برابر میکروارگانیسم ها [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نوری و چاپ‌پذیری معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نوشیدنی کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها [دوره 3، شماره 9، 1391]

و

 • ورق کنگره ای معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • ویژگی های کیفی و اتمسفر اصلاح شده تأثیر فیلم بسته بندی بر ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای تازه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • ویژگی های مقاومتی اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • ویژگی‌های مقاومتی معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]

ه

 • هوش فرهنگی بسته‌بندی، فیلمنامه ای از تجسم یک خلق تا تحقق یک اثر [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • هوشمند معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس [دوره 3، شماره 10، 1391]