تعداد مقالات: 255
26. تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 6-21

زهرا خدابخشی سورشجانی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


28. بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 4-19

حسن پورعلی


30. بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 6-15

فاروق خلیفه زاده؛ ایمان شهابی قهفرخی


31. بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 6-17

علیرضا رضایی؛ سوسن سامانی فر؛ سودابه سامانی فر


33. بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 6-15

سیده نجمه موسوی؛ زین العابدین اخلاقی امیری؛ نورالدین نظرنژاد


34. چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 6-13

شادمان پورموسی


38. لوگو و نام محصول در بسته‌بندی نوشیدنی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389

سید محمود محمودی


39. بسته بندی و نشانه گذاری مهمات

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

حسن صراف جوشقانی؛ اسماعیل نجفی


41. اصول ترکیب بندی در بسته بندی نوشیدنی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390

سید محمود محمودی


43. شناسایی مؤلفه های مؤثر بر انتخاب مشتریان در بسته بندی مواد غذایی

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

محسن فرقانی؛ محمود متوسلی؛ رضا محمد کاظمی


45. معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

فهیمه طهماسبی؛ سعید مهدوی؛ علی قاسمیان


46. افزایش زمان ماندگاری بسته های غذا به روش جریان الکترومغناطیسی

دوره 4، شماره 13، بهار 1392

مصطفی امام پور؛ محسن رحمتی؛ نازنین زند


47. معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392

مصطفی امام پور؛ رامین هاشمی طباطبایی؛ سید عبدالله حسینی شرقی


48. بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته PVA حاوی نانوذرّات دی اکسیدتیتانیم و سلولز

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392

نسرین جمشیدی کلجاهی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ علی اکبر انتظامی


49. استفاده از پوشش های با خاصیت ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392

محمد گنجه؛ سید مهدی جعفری؛ مراد امان جانی